Thợ làm tóc cũng là từ được sử dụng trong ngữ cảnh chỉ những người thợ đang đi làm thuê tại các salon lớn. Họ được phân chia “đẳng cấp” theo trình độ nghề nghiệp thợ chính, thợ phụ, và theo bậc 1, 2, 3… Các thứ bậc này không do một chứng chỉ, một tổ chức nào công nhận mà chủ yếu phụ thuộc vào sự thể hiện tay nghề “cứng” hay không, khách hàng có hài lòng hay không, và đặc biệt là phụ thuộc vào thời gian, thâm niên làm nghề cũng như sự đánh giá của chủ salon.