Khuyến mãi làm tóc cho nhóm từ 2 người – Nhã Ca Hair Salon

👩‍❤️‍💋‍👩 𝐁𝐨̂̀ 𝐡𝐤 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝟏 đ𝐮̛́𝐚

❤️ 𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛
❤️ 𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔

🧧 Siêu #khuyến_mãi làm tóc cho nhóm đi từ 2 người:

🍀 2 người giảm 5%
🍀 3 người giảm 10%
🍀 4 người giảm 15%
( áp dụng hoá đơn từ 1 triệu)

————————————————-
Hệ thống làm đẹp 𝐍𝐡𝐚̃ 𝐂𝐚 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧
🏡 𝑪𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂́𝒏𝒉 2: 282 𝑳𝒆̂ 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒐̣, 𝒑11, 𝑮𝒐̀ 𝑽𝒂̂́𝒑
🏡 𝑪𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂́𝒏𝒉 1: 573 𝑳𝒆̂ 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 Đ𝒊̣𝒏𝒉, 𝒑1, 𝑮𝒐̀ 𝑽𝒂̂́𝒑
📲📲📲 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟑𝟗.𝟐𝟕𝟔𝟕.𝟓𝟓𝟖
𝑶𝒑𝒆𝒏: 9h AM – 20h30 PM
——————————

Leave A Comment